Logo: Edukacja EkologicznaLogo: Zespół Szkół w Chocianowie

W naszej szkole rozpoczyna się realizacja kolejnej edycji Szkolnego Programu Edukacji Ekologicznej „Ja i moje środowisko”. Program realizowany jest dzięki  współpracy z Powiatem Polkowickim, który dodatkowo współfinansuje działania ujęte w programie.

W 2017 roku zaplanowano do przeprowadzenia trzynaście różnego rodzaju warsztatów edukacyjnych, skierowanych do wszystkich uczniów Zespołu Szkół w Chocianowie. Zajęcia te mają za zadanie przede wszystkim podnosić poziom wiedzy nt. ochrony środowiska oraz kształtować postawy proekologiczne młodzieży.

Partnerzy szkoły wspierający działania edukacji ekologicznej: