Logo: Zespół Szkół w Chocianowie

W dniu 24 kwietnia 2017 roku odbyły się warsztaty edukacji ekologicznej pn. „Ochrona środowiska naturalnego lasów chocianowskich”. Działanie prowadzone w ramach Szkolnego Programu Edukacji Ekologicznej „Ja i moje środowisko” 2017, zrealizowane dzięki merytorycznemu i finansowemu wsparciu Nadleśnictwa Chocianów. W warsztatach udział wzięło 26 uczniów Zespołu Szkół w Chocianowie, z klas 1 A i 3 TTL.

Warsztaty rozpoczęły się od przejścia pod siedzibę Nadleśnictwa w Chocianowie, gdzie do młodzieży dołączył pan Wojciech Machacz Podleśniczy Nadleśnictwa Chocianów, który przekazał uczestnikom warsztatów kilka informacji organizacyjnych oraz przeprowadził grupę do miejsca docelowego warsztatów. Dalsza część zajęć odbywał się na terenach leśnych gdzie uczniowie sadzili drzewa na wyznaczonym obszarze. Działanie poprzedziło omówienie zasadności oraz sposobu sadzenia nowego drzewostanu, którego dokonał pan Krzysztof Król Leśniczy Nadleśnictwa Chocianów. Po zakończeniu prac leśnych odbyło się wspólne ognisko.

Nauczyciele odpowiedzialni za przeprowadzenie warsztatu: Anna Druzga, Bernarda Jasińska, Piotr Machoń.