W dniu 15 września 2017 roku uczniowie klas pierwszych technikum w Zespole Szkół w Chocianowie wzięli aktywny udział w ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2017”. Akcja polega na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. Jej celem jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństw, to wspólna lekcja poszanowania środowiska. To również promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. „Sprzątanie Świata – Polska” angażuje i integruje społeczności lokalne. Zgodnie z opinią uczestników akcji, jest ona dla samorządów dobrym narzędziem w prowadzeniu ich działalności w zakresie gospodarki odpadami, dla placówek oświatowych interesującą metodą pracy wychowawczej oraz wartościowym sposobem na realizację wolontariatu.