Uczniowie Zespołu Szkół w Chocianowie już dwa tygodnie przebywają na stażu zagranicznym w Hiszpanii. Jest to możliwe dzięki wygranemu projektowi o nazwie „Staż zagraniczny szansą na lepszy start zawodowy”, w konkursie 2016 programu ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe, Akcja 1 Mobilność Edukacyjna.

Projekt jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” i opiewa na kwotę 72 544,00 Euro.

Łącznie do Hiszpanii wyjechało na miesięczny staż 30 stażystów plus 2 opiekunów, w tym 15 uczniów/uczennic technikum obsługi turystycznej udało się do Sewilli, a 15 uczniów technikum mechatronicznego do Walencji.

Miejsca pracy dla mechatroników zagwarantował partner hiszpański Esmovia, który współpracuje z wieloma firmami na terenie Walencji. Uczniowie zdobywają doświadczenie zawodowe w firmach zajmujących się obróbką metalu tj. Teyfmon S.I., Sinerkab i Industa oraz w warsztatach samochodowych Spamovil BMW Service, Motor JR Valle, Ford Montalt S.A., Motor Village Valencia. Jeden uczeń pracuje jako elektromechanik w firmie Flash Catamaran Astilleros.  Natomiast dla uczniów i uczennic obsługi turystycznej miejsca pracy zagwarantował partner hiszpański euroMind, który współpracuje z firmami sektora turystyczno-usługowego na terenie Sewilli i Ubedy. Uczniowie i uczennice zdobywają doświadczenie zawodowe w obiektach hotelarskich w Sewilli tj. EME Catedral Hotel, Los Seises by Fontecruz Hotel, Hotel Casa 1800, Hotel Casa del Maestro, Hotel Catalonia Giralda, Hotel Baco, AC Hotel Sevilla Forum by Marriott.

Realizowany też jest bogaty program kulturowy tj. wycieczki, zwiedzanie miasta, atrakcje typu Tapas Night, Corrida, Oceanarium itp.  Poza tym  odbywa się intensywny kurs języka hiszpańskiego. Wszystko finansowane jest ze środków unijnych, ale też przy wsparciu starostwa powiatowego, które pożyczyło szkole 20% kwoty budżetu projektu. Kwota ta wróci do starostwa po rozliczeniu projektu.

Zdobyte doświadczenie jest szczególnie ważne w momencie ukończenia szkoły i perspektywie pomyślnego przystąpienia do Zewnętrznego Egzaminu Zawodowego oraz w przypadku poszukiwania pracy. Dodatkowo tak bogate doświadczenie zawodowe jest gwarancją zdobycia pracy w wielu nowoczesnych zakładach przemysłowych, a także w obiektach obsługi turystycznej. Staż zakończy się wydaniem imiennego Certyfikatu oraz dokumentu Europass-Mobilność potwierdzającego nabyte umiejętności zawodowe. Będzie to bardzo ważny dokument ułatwiający znalezienie pracy przyszłym absolwentom Technikum Zespołu Szkół w Chocianowie.

A oto podróż do Hiszpanii oraz pobyt w Sewilli i w Walencji.