Idea  Szlachetnej Paczki skutecznie rozpowszechniona jest wśród mieszkańców Chocianowa. Aktywni wolontariusze chcąc skutecznie dotrzeć do potrzebujących i jednocześnie zasilić szeregi we własnym gronie działają na wielu płaszczyznach. Głównym  centrum szerzenia misji stał się Ośrodek Pomocy Społecznej Chocianowie.

Dzięki zwykłej chęci niesienia wsparcia do akcji zaangażowało się wiele osób i instytucji. W ramach  za szerokiej współpracy prowadzona jest kampania informacyjna wraz z cyklem prelekcji w Zespole Szkół w Chocianowie oraz Przedszkolu Integracyjnym, których nadrzędnym celem jest przekazanie wiedzy na temat skutecznego i mądrego pomagania. Działania takie pozwolą potrzebujących wcielić w role bohaterów, a wolontariuszom da impuls do działania i  zmian.

Wszystkich chętnych do wsparcia idei niesienia pomocy zapraszamy serdecznie do współpracy.

Szkolnym koordynatorem  prac  w Zespole Szkół w Chocianowie jest p. Beata Rolska – pedagog.