Logo: Edukacja Ekologiczna

W dniu 10 października 2016 roku odbyły się warsztaty edukacji ekologicznej pn. „Turystyka piesza na terenie lasów chocianowskich”. Działanie prowadzone w ramach Szkolnego Programu Edukacji Ekologicznej „Ja i moje środowisko” 2016. W warsztacie udział wzięło osiemnaścioro uczniów Zespołu Szkół w Chocianowie, z klasy 4 TL. Warsztat przeprowadzony został na terenie Rezerwatu Czarne Stawy w Chocianowie. Zajęcia miały charakter rajdu pieszego.

Warsztaty rozpoczęły się od przypomnienia zasad poruszania się po drogach publicznych przez pieszych. Omówione zostały również pozytywne strony turystyki pieszej. Następnie grupa udała się pod siedzibę Nadleśnictwa w Chocianowie, gdzie swój początek ma Ścieżka Przyrodnicza „Uroczysko Czarne Stawy”. Dalsza część rajdu prowadziła ścieżką dydaktyczną przebiegającą przez teren Rezerwatu Przyrody „Czarne Stawy”. Podczas wyprawy młodzież zapoznała się przede wszystkim z budową lasu, torfowiska, roślinnością torfowisk i borów bagiennych. W trakcie trwania zajęć w szczególności podkreślano konieczność dbałości i poszanowania otaczającego nas środowiska naturalnego.

Nauczyciele odpowiedzialni za przeprowadzenie warsztatu: Piotr Machoń, Joanna Knutelska.