24.05.2017 roku drużyna 1-13 Hufca Pracy w Przemkowie w składzie: Paweł Malec, Kacper Barwiński, Daniel Kowalski i Kacper Choma, wzięła udział w VII Młodzieżowych Manewrach Wojskowo- Ratowniczo- Gaśniczych w Górze. Chłopcy są uczniami klasy II Zespołu Szkół  w Chocianowie oraz pracownikami młodocianymi firmy VW Motor Polska.

Celami przedsięwzięcia były popularyzacja zagadnień ochrony przeciwpożarowej w środowisku młodzieży, podniesienie poziomu wiedzy w zakresie zasad udzielania pomocy przedmedycznej, poznanie zasad bezpieczeństwa i wykształcenie nawyków ich przestrzegania, kształtowanie odporności psychicznej i fizycznej, poczucia dyscypliny oraz umiejętności współdziałania w zespole oraz podniesienie poziomu sprawności fizycznej i poprawa kondycji. Zawody odbyły się w trzech grupach: szkoły gimnazjalne, szkoły średnie i uczestnicy OHP. Nasza drużyna walczyła w trzeciej kategorii, rywalizując z 10 innymi Hufcami Pracy oraz Ośrodkami Szkolenia i Wychowania. Drużyny miały do pokonania 9 konkurencji w tym dwie konkurencje strażackie, konkurencję strzelecką i budowę stanowiska strzeleckiego, przeprawę, tor przeszkód, udzielenie pomocy poszkodowanemu i transportowanie rannego na polu walki i rzut granatem. Dodatkowo zawodnicy musieli zmagać się ze złą pogodą. Mimo chłodu atmosfera była gorąca, za co szczególnie dziękujemy organizatorom.

 

 

 

 

Artykuł i zdjęcia: wychowawca 1-13 HP Przemków Barbara Bogusz