Wszyscy piszący maturę próbną przychodzą na godz.8.30 pod wskazane pracownie. Nie ma 1-wszych lekcji.

Po zakończeniu matur  wracają na dalsze zajęcia lekcyjne czyli na 5 – te i dalsze lekcje. W dniach matur próbnych nauczyciele nie realizują w klasach 4-tych żadnych form kontroli wiadomości.