Uwaga uczniowie, w bieżących planach lekcji w niektórych klasach nastąpiły pojedyncze przesunięcia w układzie lekcji. Proszę zapoznać się z tymi zmianami obowiązującymi od poniedziałku tj. 16. X. 2017.