Logo: Zespół Szkół w Chocianowie

Uczniowie klas IV technikum, którzy chcą przystąpić do egzaminu maturalnego w maju 2018 r. muszą  złożyć w sekretariacie Zespołu Szkół deklarację maturalną.

Ostateczny termin składania deklaracji upływa 30 września 2017 r.. W praktyce piątek 29 września jest ostatnim dniem składania deklaracji maturalnych!