1. Na egzaminy zdający przychodzą najpóźniej na pół godziny przed wyznaczoną godziną przez OKE !
  2. Na egzaminy zdający wchodzą 2 wejściami:
    1. wejściem głównym przez szkołę
    2.  wejściem bocznym na halę / od strony boiska/

Informacja podana w tabelach zamieszczonych na stronie szkoły w kolejnych dniach.

  1. Do szkoły przychodzimy z maseczkami na twarzy, a wchodząc zachowujemy zalecany odstęp.

Osoby zdające egzamin EE.02 część praktyczną mają zalecenie w czasie wykonywania    czynności przy panelu posiadać maskę lub przyłbicę( uzgodnione z OKE Wrocław)

  1. Dezynfekujemy przy wejściu ręce.
  2. Wyniki będą ogłoszone 30.08.20r. lub podane w systemie dla osób zalogowanych(egzamin dwu literowy).
  3. Zapoznaj się z informacją, co możesz wnieść na egzamin pisemny, a co na praktyczny.(link pod tabelą zamieszczoną w najbliższych dniach)
  4. Pamiętaj, że musisz posiadać przy sobie dowód osobisty, 2/3 piszące na czarno długopisy, możesz mieć wodę(która musi stać na podłodze)

Nie możesz wnieść na salę urządzeń elektronicznych, w tym komórek. Nie przynoś do szkoły rzeczy zbędnych(komórek, torebek itp.)

Masz pytania napisz na ksp.zschocianow@wp.pl

Przeczytaj Zasady przebiegu egzaminu (DOCX – 17 kB)