W dniu 06.03.2017r.  w naszej szkole miało miejsce szczególnie ważne w  wydarzenie.   Z okazji uroczystości oficjalnego przekazania przemysłowego robota KUKA dla pracowni mechatronicznej oraz przystąpienia Zespołu Szkół do akcji RESPEKT  szkoła gościła prezesa  Volkswagen Motor Polska w Polkowicach Rainera Schoske wraz z kadrą kierowniczą firmy, która od kilkunastu lat patronuje szkole w kształceniu zawodowym o specjalności mechatronicznej. W uroczystości uczestniczyli także zaproszeni goście: Członkowie Zarządu Powiatu w Polkowicach- Henryk Czekajło , Roman Kowalski, Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów Franciszek Skibicki, wiceprezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Dorota Giżewska, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Chocianowie Barbara Schmidt oraz  przedstawiciele innych instytucji lokalnych i władz regionu.  Obecni byli także uczniowie i doradcy zawodowi z  Gimnazjum im. Odkrywców Polskiej Miedzi w Chocianowie oraz Gimnazjum nr 1 i nr 2 z Polkowic. Liczną grupę stanowili też  pracownicy VW MP tworzący Respekt- Team, którzy pod przewodnictwem liderów Agnieszki Stefanko i Alana Zimoląg od kilku lat realizują projekt, wykreowany z potrzeby serca przez samych pracowników pod hasłem RESPEKT!-SZACUNEK I TOLERANCJA.

W części pierwszej uroczystości, która odbyła się w pracowni mechtronicznej prowadzonej przez nauczyciela I.Podolskiego Prezes VM MP Rainer Schoske zaprezentował przebieg kształcenia zawodowego w VW MP. W wystąpieniu zwrócił uwagę na fakt, iż rozpoczynając pracę 3 lata temu w Volkswagen Motor Polska w Polkowicach był  zaskoczony tak dobrym przygotowaniem uczniów ZSZ w Chocianowie w zawodzie monter mechatronik. Przekazując robota wyraził przekonanie:

„Jestem pewien, że ten robot będzie Państwu i uczniom dobrze służył jako narzędzie dydaktyczne, a dzięki codziennemu korzystaniu i zdobywaniu nowych kwalifikacji, uczniowie jeszcze lepiej przygotują się do swoich przyszłych zadań”.

Następnie Dyrektor  Bożena Wiszniewska omówiła wieloletnią współpracę z Volkswagen Motor Polska w Polkowicach, podkreślając jej fundamentalne znaczenie dla dalszego rozwoju szkoły i podnoszenia jakości kształcenia zawodowego.:

,, Od 4  lat realizujemy  w szkole modułowe, dualne kształcenie, podczas którego uczniowie przygotowują się na zajęciach zawodowych  teoretycznie a przede wszystkim do praktycznego zastosowania wiedzy, a następnie tak solidnie przygotowani pracują w zakładzie jak zatrudnieni w nim pracownicy”.

Dziękując za tę  cenną pomoc dydaktyczną jaką jest dla szkoły przemysłowy robot KUKA, zapewniła o jego przydatności w praktycznym kształceniu w zawodzie mechatronik, a szczególnie w zakresie podstaw programowania. Członek Zarządu Starostwa Henryk Czekajło zwrócił uwagę na potrzebę dalszej  współpracy firmy ze szkołą w zakresie kształcenia praktycznego  i doposażania pracowni. Po oficjalnym przekazaniu i prezentacji robota KUKA goście zapoznali się ze stanowiskami dydaktycznymi, a następnie zwiedzili pozostałe pracownie mechatroniczne  prowadzone przez nauczycieli przedmiotów zawodowych.

W drugiej części, która odbyła się w obecności całej społeczności uczniowskiej szkoły i kadry pedagogicznej,  na ręce prezesa VW MP Rainera Schoske przekazane zostały podziękowania od Zespołu Szkół oraz od Starostwa Powiatowego za wieloletnią współpracę w kształceniu zawodowym o specjalności mechatronik i monter mechatronik.  Dalszą część uroczystości poprowadzili liderzy Respekt- Team, Agnieszka Stefanko i Alan Zimoląg. Witając wszystkich, zaprezentowali grupę Respekt, a następnie  przedstawili klip Respekt  promujący w środowisku pracy wartości takie jak tolerancja, szacunek, kultura, uczciwość, współpraca. Są one  niezbędne dla harmonijnego współistnienia w codziennym życiu, stanowią przeciwwagę dla zjawisk rasizmu, antysemityzmu, ksenofobii, nienawiści. W omówieniu prezentowanych działań grupy Respekt liderzy zaakcentowali wolontariackie zaangażowanie w pracach przy utrzymaniu Miejsca Pamięci na terenie byłego obozu Auschwitz-Birkenau. W tym projekcie od wielu lat biorą udział także uczniowie naszej szkoły, którzy wraz z grupą Respekt prowadzą prace renowacyjne na rzecz muzeum, wyrażają szacunek dla ofiar nazizmu przez złożenie wieńca pod Ścianą Śmierci przy bloku 11 w KL Auschwitz. Grupa Respekt od kilku lat uczestniczy także w akcjach kulturalnych promujących wartości kultury. Do najważniejszych należy zaliczyć zaszczyt bycia ambasadorem imprezy muzycznej Life Festival Oświęcim w 2016 roku.  Grupa wsparła organizację festiwalu w formie wolontariatu pracowniczego. Prowadzący zaprosili społeczność uczniowską  do włączenia się do działań  i realizowania od dzisiejszego wydarzenia lekcji z Respektu tolerancji i szacunku każdego dnia w naszej szkole.

Symbolem oficjalnego przyłączenia się szkoły do akcji RESPEKT stało się przekazanie przez Prezesa VW MP na ręce pani dyrektor tabliczki z napisem ,, Tu nie ma miejsca na rasizm” .

Zwieńczeniem uroczystości było wspólne zdjęcie zaproszonych gości z gospodarzami uroczystości.

   Koordynator wydarzenia z Zespołu Szkół
Krystyna Zborowska

Więcej informacji :

http://regionfan.pl/robot-zakukal-do-chocianowskich-uczniow-foto/

http://www.vwmp.com.pl/Firma/Aktualno%C5%9Bci/Przekazanie-robota-KUKA-oraz-w%C5%82%C4%85czenie-Zespo%C5%82u-Szk%C3%B3%C5%82-w-Chocianowie-do-programu-Respekt.html