Logo: Zespół Szkół w Chocianowie

W dniu 26 września 2017 roku odbyły się warsztaty edukacji ekologicznej pn. „Walory ekologiczne i przyrodnicze lasów chocianowskich”, realizowane w ramach Szkolnego Programy Edukacji Ekologicznej „Ja i moje środowisko” 2017r. Działanie przeprowadzone dzięki wsparciu merytorycznemu i finansowemu Nadleśnictwa Chocianów. W warsztacie udział wzięło dziesięcioro uczniów Zespołu Szkół w Chocianowie, z klasy 3 TA.

Zajęcia rozpoczęły się od przejścia pod siedzibę Nadleśnictwa w Chocianowie, gdzie oficjalnie rozpoczęły się warsztaty. Do młodzieży wyszedł pan Paweł Pawłowski pracownik Nadleśnictwa w Chocianowie zajmujący się m.in. edukacją leśną, który przeprowadził dalszą część zajęć. W pierwszej części młodzież została zapoznana z organizacją ochrony przeciwpożarowej lasów chocianowskich oraz sprzętem gaśniczym wykorzystywanym przez leśników. W drugiej części, grupa odbyła rajd pieszy przebiegający Ścieżką Przyrodniczą „Uroczysko Czarne Stawy”. Po drodze młodzież dowiedziała się wielu ciekawych informacji dotyczących lokalnej fauny i flory, a część okazów mogła również zobaczyć. Prowadzący zajęcia poruszał również kwestie problemów prowadzenia gospodarki leśnej, m.in. wpływu działalności człowieka na obszarze Rezerwatu.

Na zakończenie warsztatów odbyło się ognisko ze wspólnym pieczeniem kiełbasek.

Nauczyciele odpowiedzialni za przeprowadzenie warsztatu: Piotr Machoń.

Piotr Machoń
szkolny koordynator
edukacji ekologicznej