Pod koniec marca w głogowskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej odbyły
się warsztaty dziennikarskie poprowadzone przez pracowników naukowych, wykładających w uczelni na kierunku Nowe media. W szkoleniu udział wzięli uczniowie zespołu redagującego teksty, do zakładki Biblioteka, na stronie internetowej Zespołu Szkół w Chocianowie.

Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 11.00 i było świetną okazją dla młodych dziennikarzy do pogłębienia wiedzy na temat rzetelnego pisania tekstów prasowych. Dla podsumowania wiadomości uczniowie musieli napisać tekst prasowy o czerwonym kapturku do prasy kobiecej, hiphopowej i informacyjnej. Z zadaniem wszyscy poradzili sobie doskonale, napisali dobre teksty.

Ponadto uczestnicy warsztatów spotkali się z wybitnymi głogowskimi reporterami, m.in. z Anną Włodarczyk, rzecznikiem prasowym PWSZ w Głogowie i wieloltnią reporterką głogowskiej rozgłości radiowej. Dziennikarka opowiedziała młodymreporterom o tym, jak wyglądała jej ścieżka zawodowa oraz udzieliła cennych wskazówek dotyczących pracy w zawodzie. Wyjaśniła co oznacza tajemnicza nazwa studiów Nowe media –naszym celem jest umożliwienie zdobycia wiedzy w jednej z kluczowych dziedzin dla współczesnego świata –mediów oraz nabycie kompetencji podstawowych dla dzisiejszej wielokulturowej rzeczywistości –komunikowania społecznego. Nowy kierunek odpowiada na zapotrzebowanie rynku pracy, poszukującego absolwentów posiadających umiejętności związane z szeroko pojętymi mediami.

Chcąc poszerzyć wiedzę naszych szkolnych reporterów, zamierzamy nadal kontynuować udział w warsztatach dziennikarskich.