Dzięki współpracy z Chocianowskim Urzędem Miasta, już po raz drugi, uczniowie klasy 4 TL kształcący się na kierunku technik logistyk, wraz z opiekunem, uczestniczyli w spotkaniu z sekretarzem Miasta i Gminy Chocianów panią Mirosławą Nowicką

Pani sekretarz zapoznała uczniów ze strukturą organizacyjną gminy Chocianów, referatami występującymi w tej strukturze oraz zakresem zadań poszczególnych stanowisk i komórek organizacyjnych. Dodatkowo opowiedziała o wielu zadaniach gminnych i jej lokalnych sukcesach. Dodatkowo, na prośbę uczniów, pracownik Urzędu Gminy opowiedział o organizacji imprez masowych. Pani zajmująca się tym zadaniem opowiedziała o procedurze związanej z organizowaniem imprez masowych przez Urząd Miasta i Gminy Chocianów oraz przedstawiła algorytm postępowania związany z rozpatrywaniem wniosków, wraz z odpowiednimi załącznikami i powiadomieniem właściwych organów, podmiotów organizujących imprezy masowe na terenie gminy Chocianów.

Zagadnienia te są bardzo ważne dla uczniów, bowiem zawierają treści związane z ostatnią, trzecią kwalifikacją egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik logistyk A.32 – Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych.

Pani sekretarz bardzo dziękujemy za rzeczowy i wyczerpujący wykład, poparty licznymi przykładami „z życia”.