Logo: PWSZ w Głogowie
W czwartek 23 listopada uczniowie klas 1,2 i 3 technikum mechatronicznego wzięli udział w wykładzie połączonym z warsztatami z programowania robotów EPSON, zorganizowanymi przez firmę Astor z Wrocławia. Ponadto uczniowie wzięli udział w zajęciach zorganizowanych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Głogowie.

Wzięli udział w wykładzie połączonym z warsztatami z regulatorów oraz układów sterowania. Wykład został przeprowadzony przez dr Sławomira Chmielewskiego -pracownika PWSZ w Głogowie oraz firmy Lumel z Zielonej Góry.

Uczniowie uczyli się również programowania układów Arduino oraz poznali podstawy projektowania w programie AutoCAD 2016. Zajęcia z projektowania prowadził dyrektor Instytutu Politechnicznego dr inż. Paweł Modzel.
Zajęcia na uczelni w Głogowie zorganizował Ireneusz Podolski – nauczyciel Zespołu Szkół w Chocianowie oraz pracownik dydaktyczny PWSZ w Głogowie. Udział w wyżej wymienionych zajęciach wzięli również nauczyciele naszej szkoły: Jowita Greń – Janas i Maciej Piotrowski.
Były to pierwsze z tego typu zajęć w tym roku szkolnym organizowanych we współpracy z PWSZ w Głogowie.