W poniedziałek 22.05. młodzież klas mechatronicznych  III TA i II TLM  wraz z doradca zawodowym, kierownikiem praktyk oraz nauczycielką przedmiotów zawodowych zwiedziła nową, imponującą siedzibę Firmy Atlas Copco Sp. z o.o. zlokalizowaną w Polkowickiej Podstrefie LSSE.

Na wejściu uczniów powitał Dyrektor Zakładu Dariusz Skrobisz, który zaprezentował  informacje o usługach świadczonych przez firmę dla techniki górniczej, profil działalności na rynku polskim i światowym oraz  zachęcił młodzież do aktywnej współpracy z firmą w charakterze realizacji praktyk, staży, szkoleń argumentując adekwatność kształcenia zawodowego realizowanego w naszej szkole dla potrzeb i działalności firmy. Więcej wiadomości o strukturze i działaniach firmy zaprezentował  Specjalista Serwisu ds. Maszyn Podziemnych Arkadiusz Kubarycz, który następnie zaprowadził młodzież do wielkiej hali serwisowej, w której uczniowie zapoznali się z elementami serwisowanego właśnie urządzenia, jego systemami hydraulicznymi i pneumatycznymi.Firma na rynku usług jest obecna 180 krajach, a w 92 zatrudnia ponad 43 000 pracowników. W Polsce pracuje w Atlas Copco 935 osób. Firma działa w IV sektorach usług: Technice Sprężonego Powietrza, Technice Górniczej ,Technika Budowlanej, Technice Przemysłowej. Najintensywniej na naszym rynku firma zaangażowana jest w usługach dla Działu sprężonego powietrza, – sprzedaż produktu i serwis-od malutkich po mega sprężarki np. pompy próżniowe, kriogeniczne itp.W technice przemysłowej firma dostarcza narzędzia i serwis dla montażu samochodów takich firm jak: Volkswagen, General Motors,ABB, SCANIA itp. Dział Górniczy dzieli się na: Dział Serwisu i Dział sprzedaży maszyn podziemnych- głównie wiertnic podziemnych i powierzchniowych o masztach dochodzących do 50 m wys.Dział produkcji wytwarza wiertarki do eksploatacji skał podziemnych.Głównymi klientami firmydla tych produktów są: KGHM, PGS, Maxam Polska. Sprzedaż dotychczasowa to: 44 wiertnice górnicze, 11 ładowarek, 12 wiertnic geologicznych typu DIAMEC. KGHM kupuje od Atlas Copco maszyny BOOMR M1 L. Na rynku światowym  ok.50% sprzedawanych wiertarek to produkty Atlas Copco  COP Motto przewodnie działalności firmy: ,,Zaangażowani w trwały, zrównoważony rozwój.”Młodzież z zainteresowaniem przysłuchiwała się informacjom o czynnościach serwisowych oraz naprawczych bądź konserwacyjnych prezentowanych urządzeń. Najciekawszym elementem pobytu była demonstracja wozu wiercącego wyposażonego w wiertarkę, analiza jego budowy z poznaniem układu sprężonego powietrza, układu wodnego oraz hydraulicznego, a przede wszystkim możliwość zajęcia miejsca w kabinie operatora, uruchomienie urządzenia i wykonania podstawowych obrotów wysięgnikiem. Wśród grupy odważnych do uruchomienia maszyny znalazły się też panie opiekunki. Na koniec zwiedzania uczniowie zapoznali się z magazynem firmy i jej działalnością logistyczną w zakresie zaopatrzenia w niezbędne części serwisowe. W sali przyjęć przy poczęstunku, uczniowie obejrzeli prezentację o firmie i uzyskali odpowiedzi na zadawane prowadzącemu pytania odnośnie warunków pracy i zatrudnienia.Wyprawa do Atlas Copko była bardzo ciekawą lekcją zawodoznawczą, która zaprezentowała nową perspektywę kierunku kariery zawodowej dla uczniów kształcących się w specjalności mechatronicznej, dostarczyła im wiele cennych informacji o środowisku pracy, możliwości zrealizowania własnej aktywności zawodowej.