Baner: Erasmus+
Logo: Zespół Szkół w ChocianowieLogo: Powiat Polkowicki

Kolejny już dziewiąty raz młodzież z Zespołu Szkól w Chocianowie z sukcesem odbyła staż zagraniczny. Tym razem projekt wystartował w programie ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe, Akcja 1 Mobilność Edukacyjna. Łączne dofinansowanie projektu opiewało na kwotę 109 680,00 Euro. Już teraz można przyznać, że wygrany projekt o nazwie „Zagraniczne staże szansą na udany start zawodowy” autorstwa Małgorzaty Tarasiuk, został realizowany wzorcowo i główny cel został osiągnięty.

Podobnie jak rok wcześniej zaplanowany projekt obejmował dwa kierunki dokształcania młodzieży Zespołu Szkół w Chocianowie tj. mechatroniczny oraz obsługi turystycznej. Praktykę stażową uczniowie odbyli w krajach, gdzie dana branża jest najbardziej rozwinięta, a partnerzy zagraniczni gwarantują ciekawe miejsca pracy. Wybrana spośród najlepszych 45-osobowa grupa uczniów w połowie września 2016r. wyjechała na staż do Lipska i do Sewilli. Uczniowie mieli wszystko zorganizowane tj. zapewniony transport w obie strony, ubezpieczenie, zakwaterowanie, atrakcyjne miejsca praktyki. Natomiast na miejscu otrzymali bilety miesięczne pozwalające na poruszanie się wszystkimi środkami transportu w obszarze miasta Lipska oraz Sewilli. Przed wyjazdem każdy uczestnik otrzymał wsparcie w postaci słowniczków technicznych, mapek, informatorów o Lipsku i o Sewilli oraz wysokie kieszonkowe, m. in. na wyżywienie. Wszystko finansowane było ze środków unijnych, ale też przy wsparciu starostwa powiatowego, które pożyczyło szkole 20% kwoty budżetu projektu. Kwota ta wróci do starostwa po rozliczeniu projektu.

Obecny dyrektor Zespołu Szkół mgr Andrzej Wojtkowiak wraz z koordynatorem projektu mgr Małgorzatą Tarasiuk i opiekunami grup czuwali nad prawidłową realizacją stażu. Wcześniej wypracowali w kontakcie z panią dr Marią Peter prezesem Stowarzyszenia Europa-Haus oraz z panią Amelią Wójcik przedstawicielem firmy euroMind niezwykle atrakcyjny program stażu, wzbogacający doświadczenia zawodowe każdego uczestnika oraz rozwijający jego znajomość języka niemieckiego czy też hiszpańskiego. W przypadku mechatroników były to doświadczenia wyniesione z nowoczesnych warsztatów serwisowych i naprawczych firm samochodowych: Abschlepp- und Bergungsdienst Scholz, B&M Autoservice, Autocenter Lindenau, Karosserie und Fahrzeugbau Michalek, Albrecht&Grimm oraz zakład utylizacji samochodów Autoverwertung Richter. Poza tym część  osób była w firmach naprawczych elektroinstalacyjnych tj: Peter Hoffmann Elektroinstallation oraz w firmach wyznaczonych przez Kommunaler Eigenbetrieb Leipzig, gdzie zajmowali się usuwaniem bieżących awarii elektrycznych i elektronicznych, a także zleceniami typu demontaż i wykonywanie nowej instalacji elektrycznej w budynkach na terenie Lipska. Miejsca pracy gwarantował partner niemiecki Europa-Haus, który współpracuje z wieloma zakładami na terenie Lipska.

Młodzież posiadała już pewne umiejętności, ale brakowało im doświadczenia przy pracy w usuwaniu różnych usterek oraz wykonywaniu standardowych czynności naprawczych różnego typu pojazdów i urządzeń. Uczestnicy zrealizowanego projektu odbywając praktykę stażową w poszczególnych warsztatach opanowali umiejętności i kompetencje w zakresie diagnozowania sprawności pojazdów i urządzeń, ich serwisowania z wykorzystaniem odpowiedniego sprzętu, a także naprawy uszkodzonych podzespołów, wyszukiwaniu i usuwaniu usterek w działaniu różnych układów oraz w wykonywaniu prac elektroinstalacyjnych, a także typowych prac monterskich w warsztacie samochodowym.

Natomiast uczniowie obsługi turystycznej zdobyli doświadczenia zawodowe przy pracy w obiektach hotelarskich w Sewilli tj. Hotel Catalonia Giralda, EME Catedral Hotel, Los Seises by Fontecruz Hotel, Ayre Hotel Sevilla, Hotel Casa 1800, AC Hotel Sevilla Forum by Marriott, Hotel Don Paco.  Praktyka stażowa obejmowała prace związane z obsługą recepcji, części noclegowej, sali restauracyjnej, kuchni oraz zmywalni naczyń. Miejsca pracy gwarantował partner hiszpański euroMind, który współpracuje z firmami sektora turystyczno-usługowego na terenie Sewilli i Ubedy. Ponadto uczniowie odbyli intensywny kurs języka hiszpańskiego na poziomie A1, który był wykładany w języku angielskim.

Wraz z 30-osobową grupą mechatroników do Niemiec udało się dwóch opiekunów tj. nauczyciel przedmiotów zawodowych i tłumacz języka niemieckiego, którzy wraz z członkami Stowarzyszenia Europa-Haus zajmowali się realizacją programu i opiekowali się uczestnikami.  Podobnie 15-osobowa grupa obsługi turystycznej przebywała w Hiszpanii z opiekunem, nauczycielem przedmiotów zawodowych, który wraz z opiekunami grupy ze strony euroMind dbał o pełną realizację programu i opiekował się uczestnikami.  Program stażu oprócz praktyki zawodowej obejmował także zajęcia kulturowe, wycieczki i zwiedzanie.

Wśród planowanych punktów na szczególną uwagę zasługują wycieczki do zakładu BMW oraz zajęcia w warsztatach Porsche na terenie Centrum Kształcenia i Technologii dla młodzieży Garage w byłej dzielnicy przemysłowej Lipska. Oprócz tego młodzież zwiedziła monumentalny Pomnik Bitwy Narodów, ZOO Leipzig, Rynek i zabytki Lipska, Muzeum Najnowszej Historii Niemiec, Muzeum Grassi i podziwiała Lipsk w czasie rejsu łodziami po tzw. Lipskiej Wenecji. Natomiast program w Sewilli obejmował wycieczkę do Malagii, zwiedzanie Sewilli i atrakcje typu Tapas Night oraz Corrida z areną walk byków.

Na koniec stażu wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty o odbytym stażu od partnerów projektu, certyfikaty firmowe zakładu, w którym pracowali, a także dokumenty Europass-Mobilność, potwierdzające zdobyte umiejętności zawodowe w czasie stażu. Zarówno powyższe dokumenty jak i zdobyte doświadczenie zawodowe będzie szczególnie ważne w momencie ukończenia szkoły i niewątpliwe przyczyni się do pomyślnego zdania zewnętrznego egzaminu zawodowego oraz w perspektywie przyda się podczas poszukiwania pracy i będzie szansą na udany start zawodowy.

Galeria zdjęć z Lipska

Galeria zdjęć z Sewilli