Zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki
– szkolenia dla nauczycieli kształcenia zawodowego –
dwuczęściowy kurs EdgeCAM

Zobacz treść ogłoszenia