Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu  do 30 tys. € na:

„Wyposażenie pracowni zawodowych i pracowni informatycznej w Zespole Szkół w Chocianowie”,
w ramach którego realizowane będzie następujące zadanie:

Zadanie 5: Wyposażenie pracowni turystyki w ramach Działania 5 w sprzęt hotelarsko – turystyczny;

w związku z zawarciem przez Powiat Polkowicki umowy o dofinansowanie projektu pn.:
„Wzmocnienie potencjału kształcenia zawodowego Zespołu Szkół w Chocianowie poprzez wsparcie nauki zawodu w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej”,
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Zaproszenie - zad. 5 (29 października 2018) (DOCX – 92 kB)
Zaproszenie - zad. 5 (29 października 2018) (PDF – 275 kB)
Wyjaśnienie treści zaproszenia do składania ofert - 7 listopada 2018 r (PDF – 593 kB)

Zawiadomienie o wyborze oferty (15 listopada 2018 r.).pdf (PDF – 756 kB)