ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
PODSTAWA PRAWNA: ART. 6A ORAZ ART. 4 PKT 8 USTAWY PZP
na:
Doposażenie pracowni zawodowej dla technikum obsługi turystycznej w ZS w Chocianowie
w ramach realizacji Zadania nr 8: Doposażenie zawodowych pracowni szkolnych
w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK projektu pn.: „Praktycznie to umiem – przygotowanie zawodowe uczniów do potrzeb rynku pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa

Pobierz Zaproszenie do składania ofert 17.09.2018 (PDF – 438 KB)

Treść zaproszenia do składania ofert w postaci plików jpg.

Zaproszenie do składania ofert 17.09.2018 str. 1
Zaproszenie do składania ofert 17.09.2018 str. 1

 

Zaproszenie do składania ofert 17.09.2018 str. 2
Zaproszenie do składania ofert 17.09.2018 str. 3
Zaproszenie do składania ofert 17.09.2018 str. 4

 

Zaproszenie do składania ofert 17.09.2018 – załącznik 1
Zaproszenie do składania ofert 17.09.2018- załącznik 2