W listopadzie został ogłoszony konkurs w 150 rocznicę urodzin Marszałka ,, Józef Piłsudski w oczach współczesnego pokolenia”. Celem konkursu było propagowanie wśród młodzieży z terenów powiatu głogowskiego i polkowickiego postaw patriotycznych i szerzenie wiedzy o historii Polski.

Organizatorami konkursu byli: poseł na Sejm RP Wojciech Zubowski i senator RP Dorota Czudowska

W konkursie brali udział również uczniowie Zespołu Szkół w Chocianowie. Komisja konkursowa nagrodziła czterech uczniów naszej szkoły:

  • Macieja Hałaburę- kl .III TA
  • Adriana Urbana – kl. III TA
  • Zuzannę Florczyk- kl. I TL
  • Katarzynę Sądowską- kl. III TT

Wyżej wymienieni uczniowie dnia 13 grudnia 2017r. pojechali na wycieczkę do Warszawy. Zwiedzili Sejm, Belweder, Łazienki, spacerowali Krakowskim Przedmieściem,odwiedzili Grób Nieznanego Żołnierza.

Uczestnicy wycieczki serdecznie dziękują organizatorom: posłowi na Sejm RP panu Wojciechowi Zubowskiemu senator RP pani Dorocie Czudowskiej.