1 marca – Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych

Już po raz drugi, 27 lutego 56 uczniów z klas IV TB, II TA, II TL, I TA, I TB wzięło udział w spotkaniu w CHOK-u przygotowanym z inicjatywy radnego P. Jerzego Likusa z historykiem Instytutu Pamięci Narodowej dr Stanisławem Bogaczewiczem. Tematem spotkania z okazji Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych było przybliżenie nam młodym pokoleniom historii jeszcze do niedawna nieznanej, historii Niezłomnych Bohaterów antykomunistycznego podziemia, którzy po pięciu latach walki z okupacją niemiecką zmuszeni zostali do podjęcia walki zna idącym ze wschodu stalinowskim reżimem.

Wyklęci przez komunistyczny system nigdy nie ustąpili w boju. Niektórzy z nich zginęli z bronią w ręku, inni zostali wykończeni torturami podczas przesłuchań w więzieniach, a pozostali zostali straceni na mocy sądu, które były kpiną dla wymiaru sprawiedliwości. Święto ustanowione ku pamięci ich czynów zostało ustalone na dzień 1 marca. Nie jest to data przypadkowa, albowiem 1 marca 1951 roku został wykonany wyrok śmierci na Łukaszu “Pługu” Cieplińskim oraz jego towarzyszach z IV Komendy zrzeszenia “WiN” (Wolność i Niezawisłość). Na wstępie oglądaliśmy teledysk do utworu “Jedna chwila” poświęcony pannie wyklętej Danucie “Ince” Siedzikównej. Następnie zapoznaliśmy sięz historią wyklętych i ich walką w obronie suwerenności państwa z tworzącą się na ziemiach polskich władzą komunistyczną. W dalszej części wykładu młodzież obejrzała film dokumentalny”Czy warto było tak żyć?”, przybliżający postać Stanisława Sojczyńskiego “Warszyca” potwierdzający niezłomność i miłość do ojczyzny bohaterów polskiego podziemia.

Dzień 1 marca powinien przypominać nam o życiu i czynach Niezłomnych Bohaterów. Warto pamiętać i być dumnym z żołnierzy podziemia, którzy potrafili poświęcić własne życie za najważniejszą wartość – Niepodległość Ojczyzny .Otrzymaliśmy także materiały informacyjne o poszczególnych Wyklętych Bohaterach Armii Krajowej, które w formie wystawy zostały zaprezentowane na forum szkoły.

Ta ważna choć trudna lekcja lekcja historii i patriotycznego wychowania pozostanie długo w naszej pamięci.