20 maja 2016 – Dzień Sportu Szkoły

Regulamin zawodów

Cel główny – Wdrażanie zasad kultury rywalizacji i kibicowania

 1. W zawodach biorą udział wszystkie klasy naszej szkoły.
 2. Zawody rozgrywane będą w dwóch kategoriach: dziewcząt i chłopców.
 3. W konkurencjach indywidualnych zawodów klasę reprezentują najwyżej trzy osoby. W klasach mieszanych mogą startować dziewczęta oraz chłopcy (pod uwagę będzie brany lepszy wynik).
 4. W konkurencjach drużynowych udział biorą pięcioosobowe reprezentacje. W klasach mieszanych mogą startować dziewczęta oraz chłopcy (pod uwagę będzie brany lepszy wynik).
 5. W biegu na 3,5 km udział biorą wszyscy zgłoszeni uczniowie.
 6. Jeden zawodnik może wziąć udział w jednej konkurencji indywidualnej.
 7. Wszystkich uczestników zawodów obowiązuje strój sportowy.
 8. Wszystkie klasy mogą uzyskać punkty za zajęcie I, II i III miejsca w każdej z konkurencji (wyłączając bieg długi, który jest punktowany oddzielnie): I miejsca – 3 pkt., II – 2 pkt., III – 1 pkt.,
 9. Punkty za bieg na 3,5 km będą naliczane na podstawie ilości uczniów biorących udział w biegu. Ilość punktów będzie równa ilości uczniów danej klasy, którzy przebiegli dystans, w stosunku do ilości uczniów całej klasy wyrażone w procentach a następnie podzielone na dwa (np. ilość uczniów w klasie 10, ilość uczniów biorących udział w biegu 7, odsetek uczniów 70%, ilość punktów 35).
 10. Zgłoszenia klas dokonują wychowawcy, przekazując je nauczycielom wychowania fizycznego, najpóźniej do dnia 18 maja 2016 r.
 11. Nagrodą główną, dla najlepszej klasy, będzie jednodniowa wycieczka, połączona ze sportową niespodzianką. Wyjazd ten odbędzie się 2 czerwca 2016 roku.
 12. Fundatorami nagród są: Starosta Polkowicki, RCS Lubin oraz Rada Rodziców Zespołu Szkół w Chocianowie.

Program zawodów

 • 10:00 – oficjalne otwarcie zawodów,  powitanie oraz prezentacja wszystkich  klas, przypomnienie regulaminu i programu zawodów,
 • 10:10 – weryfikacja zawodników do biegu na 3,5 km, rozgrzewka,
 • 10:30 – bieg na 3,5 km,
 • 11:15 – zawody:
  • pchnięcie kulą,
  • skok w dal,
  • bieg na 60 m,
  • przeciąganie liny,
 • 13:45 – oficjalne ogłoszenie wyników,
 • 14:00 – zakończenie zawodów.