Egzamin zawodowy i egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część pisemna

Dnia 23.06.20r.  odbędzie się egzamin pisemny dla uczniów wszystkich zawodów.

Na egzamin proszę przyjść z dowodem osobistym z własnymi przyborami (szczegóły pod załączonym linkiem) nie później niż pół godziny przed wyznaczonym czasem.

Harmonogram egzaminu.docx (1849 pobrań )