Praktyki zawodowe oraz zajęcia praktyczne w strefie czerwonej

TECHNIKUM:

  • Praktyki zawodowe w strefie czerwonej realizowane będą stacjonarnie lub w formie projektu edukacyjnego albo wirtualnego przedsiębiorstwa.
    Realizacja praktyk bez zmian chyba, że pracodawca w związku z sytuacją pandemii na terenie jego zakładu pracy zdecyduje inaczej.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

  • Ograniczeniem nie są objęci młodociani pracownicy będący uczniami Branżowej Szkoły I Stopnia w zakresie zajęć praktycznych u pracodawców.
    Zajęcia praktyczne u pracodawcy są realizowane bez zmian.
  • Dokształcanie teoretyczne, czyli tzw. kursy, w czasie ograniczenia funkcjonowania szkół ponadpodstawowych i placówek w strefie czerwonej- nauka będzie realizowana na odległość.