Dolnośląski Konkurs Wiedzy o Igrzyskach Olimpijskich (Rozgrzewka)

baner DKWIOl

Przygotowania do organizacji w 2021 roku, zapowiadanego podczas Regionalnych Dni Olimpijczyka, Wielkiego Konkursu Wiedzy o Igrzyskach Olimpijskich już w toku.
W tym specjalnym – olimpijskim roku uczniowie szkół Dolnego Śląska będą mieli możliwość pokazania jak dużo wiedzą o samych Igrzyskach, o roli polskich, a zwłaszcza dolnośląskich sportowców w 125 letniej historii nowożytnych Igrzysk.

Konkurs będziemy organizowany już po powrocie młodzieży do szkół, przebiegał będzie systemem podobnym do międzyszkolnego współzawodnictwa sportowego. Tzn. najpierw odbywały się będą: etap szkolny, potem gminny/powiatowy, a na zakończenie najlepsi spotkają się np. podczas Pikniku Olimpijskiego wyłaniając Mistrza Dolnego Śląska.
Konkurs organizują wspólnie – Województwo Dolnośląskie, Regionalna Rada Olimpijska, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu oraz Szkolny Związek Sportowy. W związku z tym można liczyć na jego ciekawy przebieg, udział dolnośląskich sportowców na poszczególnych etapach, ciekawe nagrody i inne niespodzianki.

Już dzisiaj ogłoszono feryjną ROZGRZEWKĘ przed Konkursem. Codziennie, począwszy od 7.01.2021 r., o godzinie 18:00 na profilu FB www.facebook.com/dolnoslaski.szs/ zamieszczane będzie jedno ciekawe pytanie przygotowane przez dolnośląskiego olimpijczyka. Odpowiedzi należy przesyłać w komentarzach. Oprócz odpowiedzi podać należy także: imię, nazwisko, szkołę i klasę. Osoba, która najszybciej odpowie poprawnie na pytanie otrzyma nagrodę dnia – specjalną koszulkę sportową. Dodatkowo spośród osób, które odpowiedzą poprawnie na którekolwiek z pytań zadanych podczas ferii rozlosowana zostanie nagroda specjalna.

Piotr Machoń
Klub Olimpijczyka Zespołu Szkół w Chocianowie