Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022 w Zespole Szkół za nami.

24 czerwca 2022r. odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2021/2022. Należy zaznaczyć, że miniony rok szkolny przyniósł wiele nowych wyzwań. Był to rok, który wzbogacił uczniów jak i nauczycieli o nowe doświadczenia i umiejętności.

Ceremonię uświetnili swoją obecnością:

  • Przewodniczący Rady Powiatu Polkowickiego – pan Henryka Czekajło
  • Członek Zarządu Powiatu Polkowickiego – pan Franciszek Skibicki
  • Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Powiatu Polkowickiego – pani Teresa Jedynak,

Przedstawiciele firmy Brose Sitech w Polkowicach:

  • Pan Tadeusz Drogosz – Opiekun Praktycznej Nauki Zawodu
  • Pan Przemysław Konkel – Specjalista ds. personalnych

Przedstawiciele firmy Volkswagen Motor Polska:

  • Pan Zbigniew Browarski – Opiekun Praktycznej Nauki Zawodu
  • Pan Wojciech Zawadzki – Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy

Przedstawiciel Zakładów Górniczych KGHM Polska Miedź S.A – pan Bogdan Dudek


W wystąpieniu Dyrektor szkoły Bożena Wiszniewska pogratulowała wszystkim uczniom wyników i osiągnięć zdobytych w minionym roku oraz pożyczyła udanych, słonecznych a przede wszystkim bezpiecznych wakacji zwracając uwagę młodzieży na zasady właściwego korzystania z różnorodnych form wypoczynku, przestrzegania regulaminów bezpieczeństwa.
Zaproszeni goście przedstawiciele władz powiatowych: pan Henryk Czekajło oraz pan Franciszek Skibicki w swych przemówieniach gratulowali najwyższych wyników wyróżnionym uczniom oraz nauczycielom, a także podkreślili podtrzymywanie przez szkołę tradycji wysokiego poziomu kształcenia zawodowego oraz wychowywanie młodych pokoleń w wartościach humanitaryzmu i pracy nad własnym rozwojem.

Najwyższą średnią ocen w klasach technikum i szkole branżowej – 5,79 uzyskał Dawid Kasperski z klasy 1TTM . Ponadto z rąk p. Dyrektor aż 39 uczniów szkoły otrzymało świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców.

Po raz ostatni w uroczystości zakończenia roku szkolnego wzięły udział klasy trzecie  Branżowej Szkoły I stopnia: 3AP, 3AG i 3BG. Uczniowie uroczyście odebrali świadectwa ukończenia szkoły z rąk Dyrektor Bożeny Wiszniewskiej oraz wychowawców: Jolanty Kuźmy, Ireneusza Podolskiego i Piotra Machonia.

W klasach kończących szkołę branżową w: 3AP Branżowej szkoły I stopnia najwyższą średnią – 4,35 uzyskał uczeń Mikołaj Wieczorek. Natomiast najwyższą średnią ocen w klasie 3AG – 4,96 uzyskał uczeń Mateusz Stachyra. Nagrody dla uczniów ufundowały firma Brose Sitech, a także firma Volkswagen Motor Polska.

Od trzech lat uczniowie kształcący się zawodowo w branży mechatronicznej technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia objęci są programem Zakładów Górniczych KGHM Polska Miedź S.A pt. „Kompetentni w branży górniczo-hutniczej. KGHM kluczowy partner w kształceniu zawodowym”. W tym roku nasz patron ufundował oprócz stypendium, także upominki za najlepsze wyniki w nauce w kształceniu zawodowym uczniom objętym programem. Upominki wręczył oraz przeczytał list Pana Prezesa KGHM Polska Miedź S.A., skierowany do uczniów szkoły, przedstawiciel firmy KGHM Polska Miedź S.A. pan Bogdan Dudek.

Dodatkową nagrodą od firmy KGHM Polska Miedź S.A zostali uhonorowani za wzorową postawę na zajęciach praktycznych, które odbywali w Zakładach Wzbogacania Rud Miedzi uczniowie z klasy 2A Branżowej Szkoły I stopnia:

  • Oliwer Lach
  • Mateusz Pisała
  • Aleksander Zdobych

Za zaangażowanie i wzorową postawę w realizacji praktyk zawodowych, Zakłady Górnicze Polkowice-Sieroszowice również wyróżniły upominkami  uczniów z klasy 3TAG technikum mechatronicznego..

Uroczystość zakończenia roku szkolnego to okazja do podsumowania pracy uczniów w ciągu całego roku szkolnego, to czas na gratulacje, życzenia i podziękowania dla osób, które wyróżniały się pod względem zaangażowania w szkolne oraz pozaszkolne konkursy. Nie zabrakło wyróżnień dla uczniów zaangażowanych w działania Samorządu Uczniowskiego Dyplomy oraz nagrody za wzorowe przygotowanie i reprezentowanie szkoły w ogólnopolskim konkursie „Młodzież zapobiega pożarom” otrzymali z rąk pani Dyrektor Bożeny Wiszniewskiej oraz nauczyciela edukacji dla bezpieczeństwa pani Małgorzata Światłoń uczennica klasy 3TLG Anna Mazur oraz uczeń klasy 3TAG Adam Gniedziejko. Natomiast nagrodę za wygraną w konkursie projektu szkolnego breloczka z rąk pani Dyrektor Bożeny Wiszniewskiej oraz organizatora konkursu, nauczycielki przedmiotów zawodowych mechatronicznych pani Jowity Greń –Janas otrzymał uczeń klasy 3TBP Oliwier Byczek.

Podczas uroczystości pożegnaliśmy bibliotekarkę i nauczycielkę plastyki panią Annę Gurgul, która odchodzi na zasłużoną emeryturę. Współpracę ze szkołą skończył również nauczyciel katecheta – ksiądz Adam Jarząbek, który zakończył pracę w naszej szkole, by pełnić posługę kapłańską w innej parafii. Były piękne podziękowania i życzenia zdrowia, szczęścia i pomyślności na nowym etapie życia.

Część artystyczną uwieńczyły występy Gracjana Łabiaka ucznia klasy 1TA, Julii Sitko uczennicy klasy 2TTL i Elizy Olejniczak z klasy 1TL.

Następnie uczniowie udali się na spotkania z wychowawcami.

Życzymy wszystkim słonecznych, ale i bezpiecznych wakacji,  oczywiście z zachowaniem zasad bezpieczeństwa!

Nadzieja Guzowska