DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

39 uczniów Zespołu Szkół w Chocianowie oraz 13 pracodawców brało udział w 20 Edycji Dnia Przedsiębiorczości, któremu patronował Prezydent RP Andrzej Duda.
Dzień przedsiębiorczości sprzyja podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej poprzez jednodniowe wizyty w wymarzonym miejscu pracy. Serdecznie dziękujemy wszystkim pracodawcom za współpracę i umożliwienie uczniom poznania wybranego zawodu w rzeczywistych warunkach, a w szczególności: panu Kamilowi Ciupak Staroście Powiatu Polkowickiego, panu Janowi Wojtowiczowi Wicestaroście Polkowickiemu, Smulders Polska, Nadleśnictwu Chocianów, Regionalnemu Centrum Kultury w Chocianowie, TOPS S.C., Kuźni Smaków, Kuźni Zdrowia, Czarna Jagoda Palarnia kawy, Przedszkolu Miejskiemu w Chocianowie, Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach, Polkowickiemu Centrum Usług Zdrowotnych, Komisariatowi Policji w Chocianowie, Bibliotece Publicznej w Chocianowie.
Następnego dnia odbyło się spotkanie podsumowujące, podczas którego Dyrektor Zespołu Szkół Piotr Machoń pogratulował zaangażowania wszystkim uczestnikom i wręczył upamiętniające dyplomy. Koordynatorem Dnia Przedsiębiorczości była pani Marta Smyk.