Odbiór świadectwa dojrzałości

Z dniem 8.09.2023 w sekretariacie szkolnym jest możliwy odbiór świadectwa dojrzałości.