Dzień Sportu Szkoły i Dnień Strażaka

Dnia 29 maja 2024r. na zewnętrznych obiektach rekreacyjno – sportowych Zespołu Szkół w Chocianowie odbył się Dzień Sportu Szkoły połączony ze Szkolnym Dniem Strażaka. W rywalizacji udział wzięło blisko 500 uczniów reprezentujących 20 klas. Zawodnicy rywalizowali w trzech konkurencjach lekkoatletycznych indywidualnych: skok w dal, bieg na dystansie 60m, pchnięcie kulą oraz w zawodach drużynowych w przeciąganiu liny.

Wyniki końcowe, łączące sumę punktów za konkurencje sprawnościowe oraz frekwencję klasy, przedstawiały się następująco: najlepsi okazali się uczniowie klasy 2TM zdobywając 48 punktów. Kolejne były reprezentacje klas 3A z 35punktami oraz 4TTL z 34 punktami.

Po zakończonych konkurencjach sportowych odbył się pokaz podnoszenia ciężarów w wykonaniu zawodników Klubu Podnoszenia Ciężarów „Górnik” Polkowice. Zawodnicy w profesjonalny sposób zaprezentowali i omówili technikę podnoszenia ciężarów w tym technika rwania oraz podrzutu. Uczniowie mieli także możliwość spróbowania własnych sil pod okiem naszych gości – kwalifikowanych zawodników i instruktorów dyscypliny.

Tego dnia przeprowadzono również Szkolny Dzień Strażaka. Podkreślić należy że wśród uczniów oraz absolwentów naszej szkoły jest spora grupa druhów służących w jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej w Parchowie, Szklarach Dolnych, Trzebnicach oraz Chocianowie ale również w jednostce Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach.

Nasi Strażacy zaprezentowali umiejętności strażackie polegające na wydobyciu poszkodowanego z uszkodzonego auta, które uległo wypadkowi. Mieliśmy możliwość obejrzenia wozów bojowych, kurtyny wodne, mogliśmy też zapoznać się i przetestować sprzęt ratowniczo-gaśniczy.

Na zakończenie imprezy Dyrektor Zespołu Szkół w Chocianowie pan Piotr Machoń wręczył nagrody dla uczniów za Dzień Sportu oraz podziękowania zespołom straży pożarnej oraz straży leśnej za udział w wydarzeniu, gratulując jednocześnie umiejętności i tak dobrego przygotowania w ratownictwie.

Za pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu zorganizowanych z tej okazji licznych pokazów serdecznie dziękujemy bryg. Piotrowi Woźniakiewiczowi – Komendantowi Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach, panu Jackowi Wiśniewskiemu – Nadleśniczemu Nadleśnictwa Chocianów,  Prezesowi Zarządu Oddziału Miejsko Gminnego Związku OSP RP w Chocianowie Krystainowi Dzikiemu, jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych w Szklarach Dolnych, Parchowie i Chocianowie, a także „Egon” – Skup Złomu Chocianów za bezpłatne udostępnienie samochodu do pokazu ratownictwa.