ABC bankowości

Dnia 22 września 2011 roku pracownice Banku Zachodniego WBK SA O/Chocianów zaprezentowały uczniom Zespołu Szkół w Chocianowie ciekawą lekcję z zakresu zagadnień związanych z systemem bankowym.

Panie przybliżyły historię rozwoju banków, ich podstawowe zasady działania oraz rolę Narodowego Banku Polskiego jako banku centralnego wraz z prezentacją prezesa – Marka Belki. Dodatkowo udzieliły wielu cennych, praktycznych wskazówek uczniom, wyjaśniając które produkty banku są skierowane szczególnie do młodych osób.