Agata Górak stypendystką Prezesa Rady Ministrów

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniom za wybitne osiągnięcia w nauce.

Stypendystką Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2015/2016 została Agata Górak, uczennica klasy 3 Technikum Logistycznego. Agata uzyskała wzorową ocenę z zachowania i średnią ocen za wyniki w nauce na poziomie 5,43.

Agacie serdecznie gratulujemy tak wysokich wyników i życzymy dalszych sukcesów!

Agata Górak
Agata Górak