Aktywna turystyka w zgodzie z naturą. Rajd rowerowy, X 2019 r.

W dniu 15 października 2019 roku odbyły się warsztaty edukacji ekologicznej pn. „Aktywna turystyka w zgodzie z naturą. Rajd rowerowy”, realizowane w ramach Szkolnego Programu Edukacji Ekologicznej „Ja i moje środowisko” 2019. Działanie dofinansowane przez Powiat Polkowicki. W warsztacie udział wzięło piętnastu uczniów Zespołu Szkół w Chocianowie, z klasy 1 AP. Warsztat miał charakter rajdu rowerowego.

Warsztaty rozpoczęły się od przypomnienia zasad poruszania się po drogach publicznych przez kolumnę rowerzystów. Następnie uczestnicy warsztatów wyruszyli w rajd rowerowy przemieszczając się lokalnymi szlakami turystycznymi, przeważnie były to szlaki rowerowe. Trasa wiodła m.in. przez obszary krajobrazu chronionego Lasy Chocianowskie. Po drodze uczestnicy warsztatów obserwowali także zbiorniki wodne w Chocianowie, które powstały w efekcie wydobycia żwiru na potrzeby przemysłu budowlanego. Po zakończeniu wydobycia zbiorniki stały się siedliskiem dla licznej grupy roślin i zwierząt. W części końcowej warsztatów odbyły się zajęcia teoretyczne poświęcone omówieniu aktywnej turystyki z jej ekologicznymi aspektami a na zakończenie zorganizowano wspólne ognisko.

W trakcie trwania zajęć zwracano uwagę w szczególności na konieczność dbałości i poszanowania otaczającego nas środowiska naturalnego. Przekonywano też uczestników warsztatów do aktywnego spędzania czasu i wykorzystywania alternatywnych, dla pojazdów spalinowych, sposobów przemieszczania się.

Nauczyciele odpowiedzialni za przeprowadzenie warsztatu: Małgorzata Światłoń-Szydełko, Piotr Machoń.

Piotr Machoń
szkolny koordynator
edukacji ekologicznej