Atrakcje turystyczne Lasów Chocianowskich

28 październiku 2021 roku odbyły się warsztaty edukacji ekologicznej pn. „Atrakcje turystyczne i ekologiczne Lasów Chocianowskich”. W warsztacie udział wzięło 25 uczniów Zespołu Szkół w Chocianowie, z klasy 4TA.

Działanie przeprowadzone w ramach Szkolnego Programu Edukacji Ekologicznej „Ja i moje środowisko” 2021r.

Niewątpliwie największą atrakcją, i to zarówno turystyczną jak również ekologiczną, Lasów Chocianowskich jest Rezerwat Przyrody Czarne Stawy. Dlatego też uczniowie biorący udział w tym warsztacie mieli okazję zapoznać się z tym terenem. Jego specyficznym ukształtowaniem, budową lasu, budową torfowiska, typowymi dla tego regionu okazami roślin oraz zwierząt. Uczestnicy odnajdywali również oznaczenia turystyczne oraz edukacyjne, których na trasie warsztatów było kilka: ścieżka edukacyjno – przyrodnicza „Uroczysko Czarne Stawy”, zielony szlak turystyczny PTTK, ścieżka rowerowa, szlak Św. Jakuba. Podczas zajęć nie zabrakło także czasu na poruszenie tematyki konieczności ochrony oraz dbałości o miejsca mające duże znaczenie przyrodniczo – turystyczne jakim bez wątpienia jest Rezerwat Przyrody Czarne Stawy.

Nauczyciele odpowiedzialni za przeprowadzenie warsztatu: ks. Adam Jarząbek, Piotr Machoń.

Piotr Machoń
szkolny koordynator
edukacji ekologicznej