Cóż wiemy o miłości?

Cóż wiemy o miłości?

Na to pytanie odpowiedź próbowali znaleźć uczniowie podczas spotkania z poezją, które odbyło się w dniu 28 lutego 2019 r.  w bibliotece szkolnej Zespołu Szkół w Chocianowie.

Tematem przewodnim była miłość. Spotkanie rozpoczęło się wysłuchaniem  piosenki “Cóż wiemy o miłości“zespołu Trubadurzy:

Cóż wiemy o miłości mając 16 lat
Nic, albo prawie nic…

…Bo przecież o miłości jednak najwięcej wiesz
Mając 16 lat

 Następnie uczniowie z klas III TA, II TL i I TT czytali poezję miłosną klasyków literatury polskiej m.in. Asnyka, Mickiewicza, Norwida, Leśmiana, Gałczyńskiego, Przerwy-Tetmajera, a także współczesnych autorów. Dzięki walentynkowym dekoracjom w czytelni  udało się stworzyć szczególną atmosferę. Interpretacja wierszy miłosnych zaprezentowana  przez Pawła Melnarowicza podbiła serca uczestników.