Czysty las – ważna sprawa, wrzesień 2015

W dniu 24 września 2015 roku odbyły się warsztaty edukacji ekologicznej pn. “Czysty las – ważna sprawa”. W warsztacie udział wzięło czternaście uczennic Zespołu Szkół w Chocianowie, z klasy 3 TL. Warsztat przeprowadzony został na terenie Nadleśnictwa Chocianów oraz przyległych terenach zielonych.

Warsztaty realizowane w ramach Szkolnego Programu Edukacji Ekologicznej “Ja i moje środowisko” 2015. Działania finansowane przez Powiat Polkowicki.

Warsztaty rozpoczęły się od przejścia pod siedzibę Nadleśnictwa w Chocianowie oraz omówienia celu zajęć.

Następnie uczestnicy warsztatów przystąpili do sprzątania wyznaczonego terenu leśnego z różnego rodzaju zanieczyszczeń. Młodzież zebrała kilkanaście worków śmieci, w tym m.in. butelki szklane i plastikowe, torby foliowe, elementy metalowe itp.

Po zakończeniu części praktycznej warsztatów młodzież wróciła na teren siedziby chocianowskiego Nadleśnictwa. Tutaj odbyły się zajęcia teoretyczne poświęcone tematyce utrzymania czystości w lasach. Na zakończenie warsztatów odbyło się wspólne ognisko.

Nauczyciele odpowiedzialni za przeprowadzenie warsztatu: Joanna Knutelska, Piotr Machoń.