Czysty las – ważna sprawa

Zajęcia odbyły się w dniu 20 marca 2015 roku, wzięło w nich udział uczniów Zespołu Szkół w Chocianowie, z klas 1 TT i 2 TL. Warsztat przeprowadzony został na terenie Nadleśnictwa Chocianów oraz Rezerwatu Przyrody Czarne Stawy.

Warsztaty realizowane w ramach Szkolnego Programy Edukacji Ekologicznej “Ja i moje środowisko” w I półroczu 2015. Program finansowany przez Powiat Polkowicki.

Warsztaty rozpoczęły się od przejścia pod siedzibę Nadleśnictwa w Chocianowie oraz omówienia celu zajęć. Następnie uczestnicy warsztatów przeszli ścieżką przyrodniczą “Uroczysko Czarne Stawy” leżącą na terenach Rezerwatu Przyrody.

Młodzież przystąpiła też do uprzątnięcia wyznaczonego terenu leśnego z różnego rodzaju zanieczyszczeń. Młodzież zebrała kilkanaście worków śmieci, w tym m.in. butelki szklane i plastikowe, torby foliowe, elementy metalowe.

Po zakończeniu części praktycznej warsztatów młodzież wróciła na teren siedziby chocianowskiego Nadleśnictwa. Tutaj odbyły się zajęcia teoretyczne poświęcone tematyce utrzymania czystości w lasach. Zajęcia przeprowadził pracownik Nadleśnictwa Chocianów, pan Paweł Pawłowski, który odpowiada m.in. za działania edukacyjne nadleśnictwa. Na zakończenie warsztatów odbyło się wspólne ognisko.

Nauczyciele odpowiedzialni za przeprowadzenie warsztatu: Joanna Knutelska, Wojciech Wróbel.