Dbamy o czystość zbiorników wodnych, czerwiec 2013

W dniu 14 czerwca 2013 roku odbył się warsztat edukacji ekologicznej pn. “Dbamy o czystość zbiorników wodnych”. W warsztacie udział wzięło 14 uczniów Zespołu Szkół w Chocianowie, z klasy 3 TL. Warsztat przeprowadzony został na terenach zbiorników wodnych przy ulicy Spacerowej w Chocianowie.

Sprawozdanie Z Przeprowadzenia Warsztatów Edukacji Ekologicznej pn. “Dbamy o czystość zbiorników wodnych” realizowanych w ramach Szkolnego Programy Edukacji Ekologicznej”Ja i moje środowisko” w I półroczu 2013. Program finansowany przez Powiat Polkowicki.

Warsztat prowadzony był we współpracy z Kołem Polskiego Związku Wędkarskiego “Sazan” w Chocianowie. Zajęcia rozpoczęły się od wystąpienia pana Adama Stecia, Członka Zarządu Koła “SAZAN”, poświęconego problematyce utrzymania czystości zbiorników wodnych oraz najbliższego otoczenia.

Prace porządkowe rozpoczęły się od zgrabienia skoszonej trawy, wyzbierania wyschniętych gałęzi oraz różnego rodzaju śmieci przy zbiornikach wodnych oraz z lustra wody.

Na zakończenie warsztatów zorganizowano ognisko ze wspólnym pieczeniem kiełbasek.

Warsztaty są kontynuacją współpracy przy porządkowaniu terenów zbiorników wodnych, pomiędzy Zespołem Szkół w Chocianowie i Kołem PZW “SAZAN” w Chocianowie.

Nauczyciele odpowiedzialni za przeprowadzenie warsztatu: Piotr Machoń, Adam Steć.