„Do sukcesu nie ma windy. Trzeba chodzić po schodach.” – Zig Ziglar

Dnia 18 września 2023r. odbyło się uroczyste wręczenie uczniom klas czwartych technikum (IVTTL, IVTA) certyfikatów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz dyplomów absolwentom Branżowej Szkoły I Stopnia w zawodzie mechatronik stanowiących przepustkę do rynku pracy.

Wręczenie dyplomów i certyfikatów miało bardzo szczególna oprawę, z dumą na ręce uczniów przekazywał je Starosta Powiatu Polkowickiego pan Kamil Ciupak w asyście Dyrektora Zespołu Szkół pana Piotra Machonia oraz wychowawców klas. W czasie okolicznościowych przemówień padały słowa uznania skierowane do absolwentów i uczniów za ich wytrwałość w uczęszczaniu do szkoły, pracowitość, poświęcenie czasu na naukę,  jak również ich rodziców,  którzy włożyli wiele trudu, by wychowywać swoje dzieci, a także nauczycieli-mentorów. Droga Młodzieży, życzymy Wam samych sukcesów i realizacji wszystkich planów w życiu zawodowym! Jesteśmy dumni i cieszymy się razem z Wami!