Dofinansowanie dla niepełnosprawnych

Informujemy, że Powiat Polkowicki w 2019 r. po raz kolejny będzie realizował program “Aktywny samorząd”, finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jednostką odpowiedzialną za prowadzenie programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

W 2019 r. osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o dofinansowanie pomocy w uzyskaniu wykształcenia n poziomie wyższym ( Moduł II):
– znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności
– nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami.
Termin przyjmowania wniosków:
Moduł II semestr letni- od 15 marca 2019 r do 31 marca 2019 r (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019)
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej www.pcpr.polkowice.pl oraz pod numerem  tel. (76) 729 92 30)