Dokształcanie kadry w ramach projektu ERASMUS+

LOGO POWER

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OTWIERA DRZWI DO NOWOCZESNEJ EDUKACJI. Grupa nauczycieli Zespołu Szkół w Chocianowie odbyła tygodniowy kurs językowy w Hiszpanii. Było to możliwe dzięki wygranemu projektowi o nazwie „Znajomość języków obcych otwiera drzwi do nowoczesnej edukacji”, w konkursie 2019 programu ERASMUS+ Akcja 1 sektor Edukacja Szkolna. Projekt był realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnejRealizując założenia projektu w sierpniu 2020 po raz pierwszy w tej formie kadra pedagogiczna doskonaliła swoje umiejętności przebywając na kursie językowym w Maladze. Kurs przeprowadziła firma iDevelop, stanowiąca oddział Grupy euroMind, z którą współpracujemy w ramach realizacji staży uczniowskich.

Kurs objął 10 uczestników z kadry pedagogicznej, będących nauczycielami różnych specjalności. Warunkiem udziału była chęć nauki lub doskonalenia znajomości języka angielskiego, co obecnie wykorzystywane jest bardzo często dla celów zawodowych. Zrekrutowani nauczyciele dostrzegali pilną potrzebę szkolenia i rozwoju osobistego w wymiarze europejskim. Realizacja projektu miała na celu zwiększenie umiejętności komunikacyjnych nauczycieli w językach obcych, promowanie nauki języków obcych i rozwijanie świadomości międzykulturowej poprzez poznanie kultury kraju przyjmującego oraz wzmocnienie europejskiego wymiaru szkoły, a tym samym zwiększenie jej działalności w wymiarze ponadlokalnym.

Dodatkowo uczestnictwo w kursie przyczyniło się do poznania przez nauczycieli ciekawych metod i innowacji, które wykorzystają do stymulowania uczniów do samokształcenia. Obecne nauczanie wymaga korzystania z innowacyjnych rozwiązań i nabywania nowych kompetencji przez nauczycieli. Znajomość nowoczesnych narzędzi pomoże lepiej dopasować i uatrakcyjnić harmonogram zajęć. Projekt zmotywował nauczycieli do modyfikacji programów nauczania przez wprowadzenie elementów z profesjonalną treścią w języku angielskim i z wykorzystaniem dostępnych aplikacji. Poza tym znajomość języków obcych z pewnością ułatwi uczestnictwo i pracę w kolejnych projektach.

Oprócz zdobywania wiedzy uczestnicy nawiązali znajomość i przyjacielskie relacje z nauczycielami z Chorwacji. Zacieśniano więzi europejskie na różnych płaszczyznach zarówno personalnych, kulturowych jak i zawodowych. Była możliwość poznania innych systemów kształcenia i tradycji kulturowych.

Szlifując znajomość języka angielskiego, nauczyciele poznawali także kulturę Hiszpanii. Grupa w ramach projektu miała zagwarantowane oprócz zakwaterowania, biletów na transport komunikacją miejską i kursu języka angielskiego, również degustację hiszpańskich potraw, zwiedzanie miasta tj. Malaga Tour i rejs katamaranem.  Wśród odwiedzanych miejsc w Maladze znalazły się: Plac Pablo Picasso, Katedra, ruiny Teatru Rzymskiego, Zamek Alcazaba, Targowisko Atarazanas, deptak i plaża Malagueta, Muzeum Pablo Picasso i Antonio Banderasa.

Udział w projekcie był dla wszystkich wzbogacającym doświadczeniem, a dzięki podniesieniu kwalifikacji i kompetencji kadry pedagogicznej, stał się silną motywacja do dalszego profesjonalnego rozwoju. Wszyscy z sukcesem ukończyli kurs i otrzymali imienny Certyfikat oraz dokument Europass-Mobilność potwierdzający nabyte umiejętności językowe. Całość finansowana była ze środków unijnych, ale też przy wsparciu starostwa powiatowego, które pożyczyło szkole 20% kwoty budżetu projektu. Kwota ta wróci do starostwa po rozliczeniu projektu.