Dokumenty ukończenia szkoły absolwentów

Absolwenci klas 4-tych proszeni są o odbiór świadectw ukończenia szkoły i innych dokumentów ucznia dzisiaj i jutro tj. 28 i 29.04. 2020r. Dokumenty wydaje  sekretarz szkoły w godz. 8.30 do 15.00.