Doposażenie Pracowni Komputerowego Wspomagania Projektowania i Programowania Obrabiarek CNC

„Wyposażenie pracowni zawodowych i pracowni informatycznej w Zespole Szkół w Chocianowie:
Zadanie 7: Doposażenie Pracowni Komputerowego Wspomagania Projektowania i Programowania Obrabiarek CNC
pod kątem programowania obrabiarek sterowanych numerycznie
w ramach Działania 3”
w ramach realizacji projektu pn.:
„Wzmocnienie potencjału kształcenia zawodowego Zespołu Szkół w Chocianowie poprzez wsparcie nauki zawodu w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

bzp uzp_gov_pl_zp400podgladopublikowanego_aspx-1.pdf
SIWZ zad.7 04.06.2018.pdf
SIWZ zad.7 04.06.2018.docx
Informacja z otwarcia ofert (13 czerwca 2018 r.)
Sprostowanie informacji z otwarcia ofert z dnia 13.06.2018 (20 czerwca 2018)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (20 czerwca 2018)