Dzień Edukacji Logistycznej

W dniu 23 marca 2011r. w ramach realizacji współpracy w zakresie edukacji i orientacji zawodowej naszą szkołę odwiedzili przedstawiciele Międzynarodowej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki z Wrocławia, którzy spotkali się z młodzieżą klas maturalnych oraz klasy I technikum logistycznego.

Prezentacją oferty edukacyjnej dolnośląskiej uczelni oraz formą zajęć warsztatowych zapoznali młodzież z walorami specyficznych a jednocześnie atrakcyjnych studiów i jak również uświadomili rangę i znaczenie zawodu technik logistyk na rynku pracy. Bezpośrednią, a chwilami żartobliwą formą przekazu wzbudzili zainteresowanie młodzieży, która chętnie angażowała się w zajęcia oraz zadawała pytania dotyczące zasad organizacji studiów i środowiska pracy w tym zawodzie.