Dzień Edukacji Narodowej 2015

14 października obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej, czyli święto wszystkich nauczycieli oraz pracowników oświaty. W związku z tym w naszej szkole, 13 października 2015r. odbyła się uroczysta akademia, na której obecni byli zaproszeni goście, dyrekcja ZS, nauczyciele (obecni i emerytowani) oraz niedydaktyczni pracownicy szkoły.

Samorząd uczniowski w sposób uroczysty podziękował wszystkim obecnym “…za wszystkie dni, które wspólnie przeżyliśmy, za uśmiech, miłość, dobrą radę, wychowanie, wsparcie, przekazaną wiedzę …” wręczając piękne kwiaty wraz z dedykacją piosenki, które w odpowiedni sposób doceniły ich zaangażowanie.

Z tej okazji Dyrektor Zespołu Szkół w Chocianowie Andrzej Wojtkowiak wręczył nagrody nauczycielom i pracownikom szkoły za wzorowe wywiązywanie się z powierzonych obowiązków i zaangażowanie w realizację bieżących zadań szkoły.

Podczas apelu swoją obecnością zaszczycili nas: Podsekretarz Stanu Ministerstwa Gospodarki pani Ilona Antoniszyn-Klik, Wicestarosta powiatu Polkowickiego pan Kamil Ciupak, członek Zarządu Powiatu Polkowickiego pan Henryk Czekajło, Wojewódzki Komendant Ochotniczych Hufców Pracy pan Piotr Olchówka, Komendant OHP Przemków pani Aneta Maszczak, Wychowawca Hufca Pracy w Przemkowie pani Marta Dołęga-Sendyk, emeryci, renciści. Przybyli goście swoim wystąpieniem przekazali moc gorących życzeń oraz kwiaty.

Samorząd Uczniowski