Dzień Lasu – 21 marca 2022 r.

Dzień Lasu 21 marca 2022 roku odbyły się warsztaty edukacji ekologicznej pn. „Dzień Lasu”. W warsztacie udział wzięło 28 uczniów Zespołu Szkół w Chocianowie, z klasy 4TA.

Działanie przeprowadzone w ramach Szkolnego Programu Edukacji Ekologicznej „Ja i moje środowisko” 2022r.

Zajęcia odbyły się na terenie Nadleśnictwa w Chocianowie natomiast prowadzącym był pan Dominik Bujak specjalista edukacji leśnej.

Podczas zajęć młodzież dowiedziała się wielu ważnych informacji dotyczących ochrony środowiska naturalnego, specyfiki lokalnie występujących gatunków fauny i flory, problematyki prowadzenia właściwej gospodarki leśnej oraz lokalnych atrakcji przyrodniczych i turystycznych.

Warsztatom towarzyszyła piękna słoneczna pogoda a na ich zakończenie odbyło się wspólne ognisko z pieczeniem kiełbasek.

Nauczyciel odpowiedzialny za przeprowadzenie warsztatu: Piotr Machoń.

 

Piotr Machoń
szkolny koordynator
edukacji ekologicznej