E-prenumeraty czasopism dostępne w szkole

Przez okres dwunastu miesięcy uczniowie oraz nauczyciele i administracyjni pracownicy szkoły będą mogli skorzystać z elektronicznych publikacji dziennika „e-Polska Metropolia Warszawska”, „e-Gazeta Wrocławska” oraz „Gazeta Lubuska”.

Zespól Szkół w Chocianowie dołączył do realizowanego przez KGHM Polska Miedź S.A. projektu wsparcia bibliotek „CLICK”. Dzięki temu szkoła zyskała dostęp do bezpłatnych e-prenumerat trzech najpopularniejszych dzienników
o charakterze informacyjnym.

Jeden z nich to e-Gazeta Wrocławska. Warto podkreślić ważność tej wydawanej we Wrocławiu od 1948 r. gazety, ponieważ jest najbardziej opiniotwórczym medium regionalnym w Polsce. Z badan Instytutu Monitorowania Mediów wynika, że na Gazetę Wrocławską inne media powoływały się w swoich publikacjach wielokrotnie.

W okresie PRL jej tytuł brzmiał „Gazeta Robotnicza”. Był to organ Komitetu Wojewódzkiego PZPR we Wrocławiu. Gazeta była m.in. organizatorem wyścigu kolarskiego Szlakiem Grodów Piastowskich.

W III RP, po prywatyzacji w 1990, tytuł dziennika został przekształcony w „Robotniczą Gazetę Wrocławską”, następnie w „Gazetę Wrocławską”. Miało to na celu odcięcie się od dotychczasowej historii gazety, jako lokalnego organu PZPR. Po wykupieniu gazety od spółdzielni dziennikarskiej przez szwajcarską spółkę, (później okazało się, że stoi za nią niemiecki koncern prasowy Neue Passauer Presse, którego spółką córką jest Polska Press), gazeta uzyskała nowy kształt, a wydawca zbudował na potrzeby dziennika nowoczesną drukarnię offsetową w podwrocławskich Bielanach. W okresie tych przekształceń redaktorem naczelnym gazety był Andrzej Bułat. Później, po przejęciu gazety przez niemieckiego wydawcę, naczelnymi byli Wiesław Mielcarski, Iwona Zielińska i Stanisław Drozdowski. Przejęcie dwóch konkurencyjnych gazet wrocławskich („Słowa Polskiego” i „Wieczoru Wrocławia”) spowodowało zmianę w 2004 roku tytułu dziennika do postaci „Słowo Polskie – Gazeta Wrocławska”. Redaktorem naczelnym do 2010 roku był Marek Twaróg, później jego funkcję przejął Arkadiusz Franas, były wicenaczelny. W 2021 funkcję redaktora naczelnego objęła Alicja Giedroyć-Skiba, która zrezygnowała ze stanowiska redaktora naczelnego w październiku 2020. Następcą jej został Artur Matyszczyk, który przedtem pełnił funkcję zastępcy redaktora naczelnego „Gazety Lubuskiej”.

W sobotę 13 października 2007 roku po raz ostatni gazeta została wydana pod nazwą „Słowo Polskie – Gazeta Wrocławska”, od następnego, poniedziałkowego wydania nosiła tytuł „Polska – Gazeta Wrocławska” i była wydawana w ramach dziennika „Polska”. Od stycznia 2015 roku wychodzi pod tytułem „Gazeta Wrocławska”.

Prenumeraty posiadają 12-miesięczny termin ważności.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z elektronicznych wersji tych tytułów prasowych zapraszamy do szkolnej czytelni.