Edukacja Ekologiczna 2020

Rozpoczynamy realizację kolejnej edycji Szkolnego Programu Edukacji Ekologicznej „Ja i moje środowisko”. Program realizowany jest dzięki  współpracy z Powiatem Polkowickim, który dodatkowo współfinansuje działania ujęte w programie. W 2020 roku zaplanowano do przeprowadzenia kilka różnego rodzaju warsztatów edukacyjnych, skierowanych do wszystkich uczniów Zespołu Szkół w Chocianowie. Zajęcia te mają za zadanie przede wszystkim podnosić poziom wiedzy nt ochrony środowiska oraz kształtować postawy proekologiczne młodzieży.

Partnerzy szkoły wspierający działania edukacji ekologicznej:

Nadleśnictwo Chocianów
Polski Związek Wędkarski Koło „Sazan” w Chocianowie
Firma AG EKO Lubin
Reba S.A. Warszawa

eko-sponsor