„Edukacja jest kluczem, który odblokowuje drzwi do możliwości”

Dzień Edukacji Narodowej w naszej szkole obchodziliśmy w czwartek 13.10.2022r. Na uroczystości  z okazji święta nauczycieli, pedagogów i pracowników naszej szkoły mieliśmy okazję, aby przypomnieć o roli tych wszystkich, którzy pełnią niezwykle ważną funkcję w życiu młodych ludzi – są przewodnikami, ujawniają pasje, odkrywają i pomagają poznawać świat, inspirują i motywują do podejmowania wyzwań.

Swoją obecnością uroczystość uświetnili: Starosta Powiatu Polkowickiego Pan Kamil Ciupak, Wicestarosta Powiatu Polkowickiego Pan Jan Wojtowicz, Przewodniczący Rady Powiatu Polkowickiego Pan Henryk Czekajło, Członek Zarządu Powiatu Polkowickiego Pan Franciszek Skibicki, Radny Gminy Chocianów Pan Janusz Ślipko, Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Elżbieta Faluta.

Dyrektor Zespołu Szkół Pan Piotr Machoń rozpoczął uroczystość podsumowując rolę i znaczenie nauczycieli we współczesnej szkole oraz znaczenie edukacji dla rozwoju młodych pokoleń. Następnie w wystąpieniu Pan Starosta Polkowicki Kamil Ciupak wyraził wdzięczność nauczycielom za zaangażowanie w codziennej pracy i gotowość na oczekiwania stale zmieniającego się świata. Słowa uznania i serdeczne życzenia przekazał nauczycielom i uczniom Przewodniczący Rady Powiatu Pan Henryk Czekajło, który docenił także wysoką jakość kształcenia szkoły oraz jej znaczenie w życiu społeczności lokalnej. W pierwszej części akademii, uczniowie podziękowali nauczycielom za ich pracę występem artystycznym. Mogliśmy podziwiać szkolną grupę taneczną, która pod czułym okiem nauczycielki wychowania fizycznego, p. Eweliny Kuleszy, zaprezentowała wszystkim zgromadzonym pokaz zumby. Po występie uczniów Pan Dyrektor Piotr Machoń wręczył nauczycielom nagrody. Zostali oni docenieni za swój całoroczny trud wkładany w pracę dydaktyczną i wychowawczą.

Przypomnijmy, że Komisja Edukacji Narodowej, powołana 14 października 1773 roku przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, była pierwszą w Polsce, jak i całej Europie, władzą oświatową o charakterze współczesnego ministerstwa oświaty publicznej. Jest to święto nie tylko nauczycieli, ale też niepedagogicznych pracowników szkoły.

Z tej okazji wszystkim nagrodzonym nauczycielom, nauczycielom emerytom oraz  pracownikom oświaty życzymy dalszych sukcesów i satysfakcji z wykonywanej pracy.

Nadzieja Guzowska